www.ecc.ee/trustmarks/

Hea tarbija, selleks, et tunneksid end teistes Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides oste sooritades sama kindlalt nagu koduriigis, on loodud spetsiaalsed Euroopa tarbijakaitsekeskused ehk ECC-keskused. Eestis kaitseb tarbijate õigusi ülepiiriliste ostude korral Tarbijakaitseameti juurde loodud EL tarbija nõustamiskeskus, kelle peamiseks ülesandeks on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi. Ostukaitse poolt sertifitseeritud e-poodidest ostmine on turvaline, sest pakub tarbijale raha tagasi garantiid kõikidele sertifitseeritud e-poodidest sooritatud ostudele.
Keskuse teenused on tarbijatele tasuta ning keskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku European Consumer Centres Network. Võrgustiku tööd koordineerib Euroopa Komisjon.

Tarbijakaitseameti juurde loodud EL tarbija nõustamiskeskus:
Aadress: Rahukohtu 2 Tallinn 10130
Telefonid: 6201708; 6201 736; 6201930
Faks: 6201701
E-post: consumer@consumer.ee

Share →