E-kaupluse veebilehel peab olema selgelt leitav ja loetav vähemalt järgmine info:

 •  ettevõtte nimi, asukoht, e-posti aadress ja telefoninumber, kuhu probleemide puhul saab pöörduda; (KTS § 4 lg 1 p 11).
 • ostuprotsessi kirjeldus tarbija jaoks. (lepingu sõlmimise tehnilised etapid – VÕS § 62 1).
 • kaupade eest tasumise protsess
 • Müügitingimused peavad olema kirjeldatud selgelt, tarbijale üheselt arusaadavalt ja esitatud eesti keeles (TKS § 4 lg 4).
 • Lepingutingimused tuleb tarbijale esitada selliselt, et tal on võimalik neid salvestada ja taasesitada (VÕS § 62 1 lg 5).
 • kauba lõpphind, ühkuhind ja saatmiskulud; (Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.04.2004 määrus nr 76).
 • tellimuse tühistamise ja toote tagastamise tingimused;
 • pretensiooni esitamise õiguse ja/või garantii tingimused;
 • kui kaua võtab aega kauba kohalejõudmine;
 • kes on vastutav tagastamiskulude kandmise eest;
 • reklamatsiooni esitamise vorm kodulehel;
 • millistel eesmärkidel töödeldakse klientide isikuandmeid ja kellele on e-kauplejal õigus andmeid edastada.
 • Seadusest tarbija kahjuks kõrvalekalduvad kokkulepped on keelatud (VÕS § 62).
 • Igal e-poel peab olema määratud üks vastutav isik isikuandmete töötlemiseks

Müügihind on kaubaühiku või kaubakoguse eest tasutav lõpphind. Ühikuhind on aga kauba ühe kilogrammi, ühe liitri, ühe meetri, ühe ruutmeetri või ühe kuupmeetri lõpphind. Ühikuhinnaks võib olla ka tükihind, kui kaupa ei mõõdeta eelnimetatud ühikutes. Ühikuhinda ei pea avaldama kaubal, mille ühikuhind on samane müügihinnaga (nt 1 liitri suuruses pakendis šampooni müügil). Seega peab ühikuhinna avaldama müües näiteks 250ml suuruses pakendis hambapastat.

 

 • Müügiks pakutavat asja tuleb kirjeldada täpselt ja esitada kogu asja valikuks vajalik informatsioon arvestades seda, et kaupleja poolt esitatud teave on ainus, millele tuginedes tarbija ostuotsuse teeb.
 • Tooteinfo peab olema esitatud eesti keeles! Kui tarbija teeb vale valiku puuduliku informatsiooni tõttu, on tal õigus lepingust kuludeta taganeda ja nõuda kauplejalt kahjude hüvitamist.

Posted in: Vastavusnõuded e-poele