• Ettevõte ei pea olema registreeritud MTR-is vastavasse tegevusalasse, kui puudub seadusest tulenev kohustus.
  • Ettevõtte aastaaruanded peavad olema esitatud õigeaegselt, vastavalt seadusandluses
  • Ettevõttel ei tohi olla maksuvõlgnevusi
  • Ettevõttel ei tohi olla kehtivaid võlgnevusi Krediidiinfos
  • Kaupade tagastamine 15 päeva
  • Tagastatud tellimuste eest raha tagasikandmine 24h jooksul, kui kaubad on üleantud kliendipoolt
  • Klientide tarnimata tellimuste ulatuses peavad ettevõttel igal hetkel olema finantsvahendid, vastasel juhul peaks koheselt teavitama ostukaitset

Posted in: Vastavusnõuded e-poele